II. YÖNEP Çalıştayı Proje Özetleri

Kategori : Çalıştay Dokümanları | Alt Kategori :


II. Yönetimde Eleştirel Perspektifler Çalıştayı “Akademide Arka Sokaklar: Türkiye’de Üniversitelerin İnformal Yüzü”

18-19 Nisan 2018 PROJE ÖZET KİTABINI İndirmek İçin Tıklayınız

İÇİNDEKİLER

ÜNİVERSİTE VE BEKLENTİLER (Durmuş GÖKKAYA, Aslı METİN, Elif KAYA)

AKADEMİSYENLİK İKLİMİNDEN YÖNETİCİLİK MÜCADELESİNE (Ramazan ERDEM, Selin EROYMAK, Ramazan KAYA) 

TEORİDEN PRATİĞE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SÜRECİ (Dilruba UĞURLUOĞLU, Osman ŞENOL, Nezihe TÜFEKCİ)

AKADEMİK EMEĞİN DÖNÜŞÜMÜ (Necla YILMAZ, Hatice GÜNEŞ, Pınar ÖKE)

AKADEMİDE OLUMSUZ DAVRANIŞLAR (M. Hamdi MÜCEVHER, Seyhan ÖZDEMİR)

TÜRK YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİNDE DOÇENTLİK SÜRECİ (Erdal EKE, Dilek KOCABAŞ, Muazez DEMİR)

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İLİŞKİSİ (Merve UYSAL, Arzu YİĞİT, Erdal EKE)

ARAŞTIRMA KONUSUNUN/PROBLEMİNİN DOĞUŞUNDA TEORİKTE VE PRATİKTEKİ FARKLILIKLAR ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA (Ali Murat ALPARSLAN, Mehmet ÖZMEN)

ÜNİVERSİTELERDE DAMGALAMA (Sümeyye ÖZMEN)

AKADEMİSYENLERİN İMKÂN, İTİBAR VE İMAJ EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ (Nezihe TÜFEKCİ, Kevser SEZER KORUCU, Rukiye YORULMAZ)

AKADEMİK KAPİTALİZM (Elif KAYA, Selma DOĞANALP, Ayşe İSPİRLİ)