Isparta Okulu Nitel Araştırma Tebliği 1.0*

Kategori : Isparta Okulu | Alt Kategori :


Nitel araştırma, ilk bakışta kuralsızlık ve öznellik çağrıştırsa da, gerçek tam olarak böyle değildir. Nitel araştırmalar, bildiğimizden öte oldukça derinlikli bir alandır. Bu alanda çalışma yapacak araştırmacıların, her şeyden önce iyi bir literatür bilgisi ve sosyolojik/felsefi alt yapıya sahip olması gerekmektedir. Bu gerekliliğin sebebini şöyle açıklayabiliriz; nitel araştırmalarda araştırmacı her şeydir. Veri toplayan, verileri analiz eden, bulguları ortaya koyan ve en önemlisi yorumlayan… Sürecin tamamında araştırmacı (teorik) bilgi, gözlem ve becerileri ile yer almaktadır. Nitel araştırma, sahadan derlenen verilerin bir düzene kavuşturulması gibi yavan bir metot olmaktan öte;  söylemlerin alt metinlerini okuyabilmeyi, olaylar arasında ilişki kurabilmeyi, velhasıl diyalektik beceriyi gerekli kılan kapsamlı bir metottur.

Bu tebliğde yer alan önerilerin tamamı nitel araştırma yöntemleri esas alınarak hazırlanmıştır. Karma metot çalışacak olan araştırmacılar, bu belgedeki tüm esasları yerine getirmekle mükellef olup, ayrıca karma metot üzerine çalışmalar yapmak durumundadırlar. Ayrıca, araştırmacının çalışma konusu ile ilgili literatüre hâkim olduğu, bu tebliğin temel varsayımıdır. Alan hâkimiyeti, çalışmanın ve nitel araştırmanın kalitesini doğrudan etkileyecek öncüller arasında yer almaktadır.

Bu kısa gerekçeden sonra, Isparta Okulu bünyesinde yapılacak nitel çalışmalara mümkünse başlamadan önce; bu tebliğ eline ulaştığı tarihte çalışması devam etmekte olanlar içinse tez sunulmadan önce araştırmacının muhakkak okuması, katılması, üzerine kafa yorması gereken çeşitli eğitim materyalleri aşağıda yer almaktadır. Okul üyeleri, bu aşamaları tamamlamadan tez savunmasına giremeyeceklerdir. Bu form, imzalanarak bir nüshası danışman hocaya teslim edilerek muhafaza edilecektir. Diğer nüsha, tez savunma jürisinin belirleneceği tarihte danışman hocaya tüm maddeler yerine getirilmiş olarak teslim edilecektir. Maddeleri tamamladıkça başındaki kutucuklara tik atınız ve önüne tarih yazınız.

Not: Bu çalışmanın ön hazırlık bölümleri, doktora yeterlilik dönemini takip eden dönemde, tez gerekçesi teslimi ile TİK-1 raporu arasında yerine getirilmiş olmalıdır. Ön hazırlık bölümleri 1. 2. ve 6. bölümlerdir.

* 1 Bu tebliğ, yeni bilgi, görüş ve öneriler doğrultusunda güncellenmektedir. Virgülden önceki sayı ancak kapsamlı değişiklerde (materyal değişimi gibi) güncellenir. Virgülden sonraki sayı ise iş paketleri ile ilgili diğer güncellemeleri içerir. Lütfen elinizdeki tebliğin güncel olup olmadığını kontrol ediniz. Ayrıca bu metnin tüm hakları Isparta Okulu Nitel Araştırma Komitesi’ne aittir. İzinsiz çoğaltılması ve yayınlanması yasaktır. Her türlü görüş ve sorularınız için irtibat adresi ispartaokulunitelarastirma@gmail.com’dur.

Isparta Okulu Nitel Araştırma Yöntemleri Hazırlık Çalışmasını İndirmek İçin Tıklayınız

© ISPARTA OKULU NİTEL ARAŞTIRMALARA HAZIRLIK TEBLİĞİ 1.0 Yayın Tarihi: 15.08.2018